Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Poprock-arrangement (i alt ca. 3 timer)

Pop-rock er som rytmisk genre under stadig udvikling og kan derfor være svær at afgrænse stilmæssigt. Men i forbindelse med gymnasiets A-niveau-undervisning i skriftlig musikteori er der vedtaget en række normer for, hvad en udsættelse af en poprock-melodi skal tilstræbe i denne sammenhæng, og det er disse arrangementsprincipper, som videoserien her vil gennemgå og eksemplificere.

En poprock-melodi forstås som en lettilgængelig melodi med vers og omkvæd, klart opdelte fraser og en del gentagelseselementer. Den primære underdelingsenhed er 8.-dele, harmonikken er enkel og ofte dur/mol-tonal, evt. med indslag af blues- eller modalharmonik.

At udsætte en poprock-melodi vil sige at tilføje et antal stemmer for et mindre orkester med en standardrytmegruppe, kor og evt. melodiinstrumenter. Stemmerne skrives ned i partiturform under melodien - i hånden eller ved hjælp af et nodeprogram til computer. I denne serie bruges nodeprogrammet Primus, men arrangementsprincipperne kan umiddelbart overføres til andre nodeprogrammer. Nedenunder kan du hente en samlet oversigt over de arrangementsprincipper, som er anvendt i de forskellige videoer.

De forskellige videoer stiller lidt forskellige krav til teoretiske forkundskaber, og derfor har de alle fået en kode, som kan give et fingerpeg om en hensigtsmæssig progression:

* = begynder

** = let øvet

*** = meget øvet

Melodien Like Home er komponeret efter de ovenstående kriterier for poprock-melodik og fungerer som gennemgående eksempelmateriale i alle videoer. Det giver mulighed for at opleve serien som en undersøgende og sammenligningsbaseret opbygning af et komplet arrangement med skridt-for-skridt udvikling og integration mellem stemmerne.

Herunder kan du hente en node med eksempelmelodien som Primus-, XML- og pdf-fil, og som en form for appetitvækker kan du lytte til to ganske forskellige eksempler på fuldt udbyggede løsninger af samme arrangementsopgave. Indspilningerne erstatter nogle af midisporene med instrumenter og sangstemmer for at give en virkelighedsnær fornemmelse af perspektiverne i arrangementsarbejdet.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hent filer: Poprock-arrangement

Du skal logge ind for at skrive en note

Lyt til Like Home

0:00
0:00
Du skal logge ind for at skrive en note
0:00
0:00
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761683618. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018