Du skal logge ind for at skrive en note

Dette kapitel tilbyder vejledninger i 5 centrale discipliner inden for den musikteoretiske analyse. De 5 afsnit gennemgår den grundlæggende teori for hver sit analysefelt og undersøger dens praktiske anvendelse på et antal sangbogsmelodier. Det er en forudsætning for tilegnelsen af stoffet, at du er nogenlunde inde i musikteoriens grundlæggende begrebsapparat – men skulle der opstå usikkerheder, er afsnittet ”Basisteori” heldigvis blot nogle få klik borte.

Til musikfagets studentereksamen på A-niveau stilles der opgaver i netop de 5 discipliner, som kapitlet her gennemgår. Men der er også tale om meget nyttige redskaber til at kvalificere arbejdet med den genrehistoriske musikforståelse og med mange former for musikudøvelse.

For at give et vink om sværhedsgraden af de forskellige emner, er der tilføjet små stjerner efter overskriften på hver video:

* = begynder

** = let øvet

*** = meget øvet

På en del af siderne er der adgang til at hente Primus-filer med modeller og oversigter, som kan bruges under lærerens gennemgang af teoristof og til repetition og øvelser. Eksempelmelodierne kan også hentes som Primus-filer og pdf.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hent filer: Analyseteori

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761683618. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018